Krav til reiseregning hilsen regnskapsfører

Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Ved mangelfull informasjon risikerer mottakeren å måtte skatte for utbetalingene. En reiseregning skal inneholde: • Arbeidsgivers navn og adresse • Ansattes navn, adresse og underskrift (eventuelt ved elektronisk...