Hei,

Se nye endringer på reiseutlegg fra 2018 nå iht link under:

Det man må merke seg er at det skal være en merkost for å reise. Dagreiser så strammes det inn nå på muligheten til diett, fri lunsj/middag.

Les gjennom dette og virker som skattemyndighetene vil at dere skal ta med matpakke på dagsreiser nå og dekke dette selv.

Da er dere informert om dette.

https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regler-om-diettgodtgjorelse-for-2018/?utm_medium=Epost&utm_source=ApsisPro

Med Vennlig Hilsen

Morten Fischer-Hauge
Mobil: 41537332
Autorisert Regnskapsfører
MF-H Accounting AS
www.mf-h.no
Husviksholmen 10, 3. etg
1440 Drøbak