Fra 1. januar 2019 går Skatteetaten fra regional til landsdekkende organisering. Skattekontorene vil etter omorganiseringen bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region.

For med informasjon ta kontakt med:

Morten Fischer-Hauge
Mobil: 41537332
Autorisert Regnskapsfører
MF-H Accounting AS
www.mf-h.no
Husviksholmen 10, 3. etg
1440 Drøbak