Nei, hvis dette et velferdstiltak som hovedregel har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og skje i tilknytning til fellesarrangementer som sommerfest, julebord el. Det som imidlertid er verdt å merke seg er at hva som faller inn under skattefrie velferdstiltak skal vurderes etter objektive kriterier der lang og ensartet praksis i Skatte-ABCen trekker grensene for hva som kan falle inn under unntaket.

For mer informasjon ta kontakt med undertegnede:

Morten Fischer-Hauge
Mobil: 41537332
Autorisert Regnskapsfører
MF-H Accounting AS
www.mf-h.no
Husviksholmen 10, 3. etg
1440 Drøbak